Muzika

100% najveći hitovi danas
Radio S

Radio S4 te vodi na EXIT!

Radio S4 vas vodi na Exit Festival!! 
Slušajte nas svakog radnog dana i kad god čujete signal za podelu karata javite se na 011-40 40 450 
Tačan odgovor na pitanje vodi vas direktno do karata za najbolji muzički festival u regionu. 

Dobitnici:

 1.  Nenad Gavrilović
 2. Zoran Jakovljević
 3. . Ivana Mitrović
 4.  Dusan Mališić
 5.  Vladimir Djordjevic
 6. Marijana Radovanović
 7. Sunčica Rakić
 8. Aleksandar Perenčević 

 

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU : ”Radio S4 te vodi na Exit “

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S4, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S4  (u daljem tekstu: Radio S4).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S4, njihovi najbliži srodnicii

bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S4 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S4 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : ” Radio S4 te vodi na Exit “

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 02.jula do 11. jula 2018.godine u emisiji Sa vama je Yoca YpSIlon (od 8 do 12h)

 

4.2.Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:

 

Slušaoci se kroz promo džinglove i uključenja voditelja pozivaju da kada god u programu čuju izmedju pesama ton sekretarice ‘’možda ste dobili karte za Exit, molimo ne čekajte , pozovite odmah 4040450 i tačan odgovor na pitanje vodi vas direktno do karata’’ 

Prvi ko se javi na telefon 011 40 40 450, ima priliku da osvoji 2 jednodnevne karte za Exit ukoliko tačno odgovori na pitanje vezano za Exit avanturu. Svakog radnog dana, po jedan učesnik u kvizu osvaja nagradu .

Pobednik mora dostaviti lične podatke , koji su neophodni za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S4 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i tačnog odgovra slušaoca koji se prvi javio nakon znaka u programu.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor.

 

6.2. Radio S4 će sponzora obavestiti o dobitnicima nagrada i sa dobitnicima dogovori o načinu preuzimanja vaučera odnosno realizovanja dobijene nagrade.  

 

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1.  Ovaj pravilnik će biti objavljen na sajtu Radio S4, a slušaoci Radija S4 obaveštavani kroz program Radija S4, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 02.07.2018.godine

 

komentari (18)

 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s4
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s4
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s4
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s4

Slušajte nas