Muzika

100% najveći hitovi danas
Radio S
slajder.png
 

"Pevaj kako je na Google-u, Googlaj kako je otpevano"

Učestvujte u našem novom muzičkom kvizu "Pevaj kako je na Google-u, Googlaj kako je otpevano" i osvojite vredan novogodišnji paket Dexy Co


Tekstove velikih stranih hitova prevodimo preko google translate-a, a vaš zadatak je da pogodite o kojoj se pesmi radi.


Svakog radnog dana od srede 6.decembra na znak voditelja pozovite nas na 011-40-40-450 i osvojite novogodišnji poklon!

 

 Dobitnici:

Maja Šešić

Radmila Madić

Tamara Jovanović

Marko Milinković

Tamara Srdić

Tamara Jovanović

 

PRAVILA UČESTVOVANjA U KVIZU – „Pevaj kako je na Google-u, Googlaj kako je otpevano “ 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S4, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je SPIRIT SOUND MFM DOO (u daljem tekstu: Radio S4).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S4, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa radijom S4 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 • Radio S4 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.
 • Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonski na broj

011/40 40-450.

IV PRAVILA KVIZA „Pevaj kako je na Google-u, Googlaj kako je otpevano “ 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 06.12.2017. do 31.12.2017. godine u emisijama koje se emituju u periodu od 8-19h na radiju S4.

 

4.2. Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:Voditelj u programu daje znak da igra počinje, i učesnik je slušalac koji se prvi javi i bude uključen u program. Mehanizam kviza je sledeći: Voditelj u programu daje znak da igra počinje, i učesnik je slušalac koji se prvi javi. Učesniku kviza se pušta snimak procitanog teksta svetskog hita na srpskom jeziku, koji je Google doslovno preveo, i ukoliko pogodi o kojoj se pesmi radi- osvaja nagradu.  Primer: Zdravo s druge straneMorao sam da pozovem hiljadu putaDa ti kažem da mi je žao zbog svega što sam uradioAli kada vas zovem, nikad se ne čini da ste kući Ucesnik treba da pogodi da se radi o pesmi “Hello”  od Adel Lori Blu Adkins.   

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S4ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponsor.
6.2. Radio S4 će Sponzora obavestiti o dobitniku nagrade i dobitnika uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja dobijene nagrade.

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovimpravilima će slušaoci Radija S4 biće obaveštavani i kroz program Radija S4, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

U Beogradu dana 28.11.2017.godine

komentari (7)

 • petar
  07. 12. 2017.
  radio s4
 • petar
  07. 12. 2017.
  radio s4
 • petar
  07. 12. 2017.
  radio s4
 • petar
  07. 12. 2017.
  radio s4

Slušajte nas